آدرس شرکت کیان مارین

جزیره قشم، درگهان، بالاتر از گلدن فود، نبش کوچه لنج ۸

شماره تماس و ایمیل

تلفن : ۰۲۱۲۸۴۲۳۱۶۴

فکس : ۰۷۶۳۵۲۶۴۹۵۴

info@kianmarine.com