قیمت موتور قایق یاماها در قشم

قیمت موتور قایق یاماها قشم

موتور قایق قشم روزانه انواع قایق های ماهیگیری، باربری و مسافربری با توجه به موقعیت جغرافیای در اطراف جزیره قشم و بندرعباس در حال تردد هستند. بیشتر این شناورها دارای موتور قایق یاماها هستند. موتور قایق یاماها در مدل های دوزمانه و چهارزمانه عرضه می شود. قیمت موتور قایق یاماها با توجه به نرخ روز […]

Call Now Button